Jak bude probíhat duchovní obnova?

Každou neděli (9.10. – 4.12.) proběhne společné setkání v neděli, které bude trvat asi dvě hodiny a začínat bude v 17:00 (možná až v 18:00, podle společné domluvy). Setkání se skládá ze společné modlitby, přednášky a svědectví na dané téma a setkání ve skupince, kde se mluví o tom, jak člověka oslovily texty z Písma svatého, které rozjímá během týdne.

Každý účastník dostane na týden úryvky z Bible, nad kterými má každý den cca 30 minut rozjímat a přemýšlet o nich v modlitbě.

Jeden z nedělních večerů bude věnován bohoslužbě pokání a smíření. Přijede na něj více zpovědníků a bude to příležitost k vykonání důkladné svátosti smíření. Tento večer bude delší než ostatní večery. Další večer, který bude také trochu delší je večer přímluvné modlitby. Za každého účastníka jednotlivě se bude přimlouvat dvojice přímluvců, kteří pro něj budou vyprošovat Boží milost.

 

Přihlašujte se zde. (od 21.9.)