Hudební skupina Fatima

Hudební skupina Fatima

Fatima je hudební skupina hrající rytmické písně, která od počátku 90. let působí při kostele Všech svatých. Fatima zpívá při různých příležitostech, jako jsou poutní mše svaté, mše o významných svátcích a farní koncerty.