Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

neděle 7.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Olgu a Františka Frantovy
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Josefku a Jaromíra Dobrovodských a celou živou i zemřelou rodinu.
pondělí 8.4. slavnost Zvěstování Páně
Dnes mše sv. není
úterý 9.4. úterý 2. velikonočního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za rodinu Doupovcova a jejich rodiče
středa 10.4. středa 2. velikonočního týdne
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 11.4. památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Marii Smejkalovou a rodiče
pátek 12.4. pátek 2. velikonočního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za řád bratří kazatelů v České provincii a na celém světě
Za Zdeňka a Jarmilu Bažantovy
sobota 13.4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Anežku Čermákovu, dva manžele, rodinu Zdražílkovu a Součkovu
neděle 14.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Amálii a Františka Lhoteckých, Blahoslava Kalinu a Radomíra Kristena
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodinu Soukalovu

Dnes je otevřená farní knihovna. Knihy je možné si půjčit nebo vrátit po mši svaté.


Dnes je v 15:00 v kostele sv. Jiří Velikonoční koncert našich sborů.

Příští neděli bude při bohoslužbách příležitost přijmout svátost nemocných. Svátost nemocných může přijmout ten, kdo se chce Bohu svěřit s nějakou svou nemocí. Na přijetí svátosti smíření je potřeba se připravit přijetím svátosti smíření. Příležitost bude ve čtvrtek a v pátek přede mší svatou.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY