kaple sv. Peregrina

Logo kaple sv. Peregrina
O místu:

Kaple se nachází na kopci mezi obcemi Ořechov, Nebovidy a Želešice. Místo, kde kaple stojí, sehrálo důležitou úlohu při měření tzv. vídeňského poledníku v roce 1759, kdy byla jedním z pomocných trigonometrických bodů (smyslem měření bylo určení tvaru a velikosti Země).V roce 1863 zde byla vybudována zděná kaple, zasvěcená sv. Peregrinovi a váže se k ní stoletá tradice pěších poutí z Brna a okolí do Mariazell. Kaple byla první zastávkou na cestě, kde poutníci před obrazem Matky Boží a sv.Peregrina prosili o Boží pomoc a šťastný návrat domů.

Tradice poutí je stále živá. Poutě byly v historii přerušeny v době válek. A také v době komunistické vlády. Ale i tehdy se poutníci potají scházeli nadále, aby se u kapličky alespoń pomodlili.

Od osmdesátých let 20. století se poutě postupně obnovovaly a trvají dodnes. Každým rokem v květnu se koná pěší pouť ke kapličce, kde se farníci z blízkého okolí schází ke společné bohoslužbě. Je to jediná pouť ke cti sv.Peregrina, patrona při bolestech nohou a nemocech rakoviny, která se  v naší zemi koná.

Ke kapli však zavítají poutníci i  během celého roku, svědčí o tom vzkazy a svěřené úmysly modliteb, srdečné pozdravy a zapálené svíčky.

Od podzimu 2012 je u kaple sv. Peregrina deníček vzkazů a proseb poutníků.

 • Sv. Peregrine, obětuji Ti tuto pouť za obrácení příbuzných. /J.P. Frýdek-Místek, 22.11.2012/
 • Prosím o zdraví pro mé blízké. /Broněk, Modřice, 23.11.2012/
 • Prosíme o zdraví pro své blízké, ať jejich nemoc ustoupí a najdou opět usmíření a klid. /O+E,  25.11.2012/
 • Díky za toto místo, kde člověk může občerstvovat svou duši, poznávat krásu stvoření. Svatý  Peregrine, vyprošuji zdraví všem našim blízkým, prosím o Tvou přímluvu. /L., 30.11.2012/
 • Přišli jsme se pomodlit za naši zemřelou maminku a tchyni, za zdraví celé rodiny a příbuzenstva.
 • Díky za toto krásné klidné místo. /Cetlovi, 1.12.2012/
 • Chodím sem pravidelně a vždycky se tu pomodlím, je tu krásně. /Pavel, 9.12.2012/
 • Prosíme o přímluvu za biřmovance ze Želešic a Syrovic. /L+P+T, 16.12.2012/
 • Svatý Peregrine, ochraňuj nás i celou naši rodinu. /M+M, 24.12.2012/
 • Svatý Peregrine, prosíme, pečuj o všechny naše blízké. Díky těm, kteří se o toto místo starají. /D.,  25.12.2012/
 • Jsem sám. Chvíle modlitby a rozjímání. Díky! /C., 29.12.2012/
 • Svatý Peregrine, jsme rádi, že jsme k Tobě našli cestu, děkujeme. Stůj při nás i našich milých,  přijdeme znova, rádi. /K+L+V+Š, 1.1.2013/
 • Jsem zase sám. Modlím se za svoje nejbližší, za zemřelé rodiče, příbuzné a přátele, kteří nás na naší zemské pouti předešli. /C., 13.1.2013/
 • Cítím se sama, přestože nejsem sama. Chápu snad vše a všechny, jen ne sebe. Modlím se a děkuji  za vše. Za mou bolest i radost, modlím se i za nevěřící, nespokojené, zoufalé … za ty, co nám  způsobují bolest. Děkuji za tento deníček. /Martina, 15.1.2013/
 • Svatý Peregrine, pečuj prosím o tento kraj a žehnej všem, kteří se o tuto kapličku starají. /M.S., 10.2.2013/
 • Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je dík, vše co mohu dát, je zvednout hlas ke chvále Tvé. /L., 21.2.2013/ 
 • Svatý Peregrine, svěřuji Ti všechny nemocné rakovinou. Panno Maria, kdo svůj boj skončí, vezmi  ho za ruku a doprovoď k našemu Otci. /L., 3.3.2013/
 • Svatý Peregrine, tolik toho mám s Tebou společného a tolik je toho, co nedokážu … došli jsme k Tobě ve sněhu, díky za toto místo, kde slyším i tlukot vlastního srdce. Pane, děkujeme Ti za sv. Peregrina. A děkujeme za Svatého otce Františka! /L., 26.3.2013/
 • Svatý Peregrine, smutek v srdci zmenšuješ, radost mnohonásobně zvětšuješ. Prosím o přímluvu pro nemocnou osobu. /T.B., 28.3.2013/ 
 • Klid tohoto místa utěšuje neklidnou mysl. Díky. /C., 1.4.2013/ 
 • Za krásného dne jsme dorazili až sem. Příběh sv. Peregrina mě zaujal. /Vojta, 14.4.2013/ 
 • Díky Bohu za toto krásné místo. /Marie a Jiří, 17.4.2013/ 
 • Svatý Peregrine, prosím, pomoz mé těžce zvládnutelné nemoci. Věřím Ti, posilni mě. S láskou a úctou Tvá Hanka /29.4.2013/
 • Děkuji všem dobrým lidem, kteří to zde krásně upravují. Dnes jsem se sem dostal i s Jakubem. Díky Bohu. /J+R+J, 1.5.2013/
 • Vždy zde najdu klid a povzbuzení jít dál. Děkuji dnes Bohu a všem hodným lidem. Ať najdu sama sebe. /H.F., 1.5.2013/ 
 • S přáním všeho hezkého dobrým lidem tu zanechávám tento vzkaz. /Honza z Měnína/ 
 • Drahý Peregrine, děkuji za to, že tu jsi. Ráda tady trávím volné chvíle. Ochraňuj nás. /R., 23.5.2013/
 • Pouť ministrantů a přátel z farnosti Žabovřesky na přímluvu P. Marie. sv. Jana Boska, sv. Peregrina, prosíme o Boží požehnání a ochranu pro děti, mládež, všechny rodiny. /Jirka, 26.5.2013/
 • Svatý Peregrine, děkuji za Tvůj příklad trpělivosti. Prosíme o Boží požehnání pro všechny poutníky. /L+I, 9.6. 2013/
 • Svatý Peregrine, děkuji za Tvůj příklad a čerpám tu naději a podporu při onemocnění mé milované ženy. /B., 18.8.2013/
 • Modlím se dnes za oběti „osvobození“ v roce 1968. /C., 21.8.2013/
 • Svatý Peregrine, opatruj všechny těhotné, rodičky i šestinedělky. Přimlouvej se za nás u Boha. /24.8.2013/
 • Svatý Peregrine, prosím za všechny hledající, trpící, osamělé, žehnej jim. /L., 15.9. 2013/
 • Svatý Peregrine, opatruj prosím tatínka (+ 22.9.2013) v nebi. /Jana, 29.9.2013/
 • Svatý Peregrine, opatruj prosím moji rodinu a zachovej zdraví mým rodičům. Ochraňuj poutníky, kteří sem zavítají. Díky Pavel /7.10.2013/
 • Svatý Peregrine, prosím o zdraví pro celou naši rodinu. /Bohunka, 18.10. 2013/
 • Svatý Peregrine, jsem zde opět, abych Tě poprosila o zdraví mého milovaného manžela. Denně Tě prosím v modlitbě o Tvoji pomoc. Je-li to Tvá vůle, vyslyš moji prosbu. /13.11.2013/
 • Bože, modlíme se za všechny duše v očistci. Dej jim, prosím,na přímluvu sv. Peregrina, spásu. /J., 25.12.2013/
 • Svatý Peregrine, prosím Tě, vyslyš naše modlitby za uzdravení mého manžela od bolesti nohou a rakoviny krve. Děkuji. /2.1.2014/
 • Dobrý Bože, Otče, děkujeme ti za sv. Peregrina. Tys změnil jeho povahu, naučil ho trpělivosti a pokoře, naučil jsi ho modlitbě. Prosíme tě, ujmi se nemocných a trpících, obrať jejich trápení, žehnej těm, kdo se o ně starají. /L+I, 11.2.2014/

Sdílejte info