Živý růženec – modlitba v rodinách

Živý růženec – modlitba v rodinách

Modlitba živého růžence má v naší farnosti dlouhou tradici. Již od roku 1942 rozdávala kartičky s jednotlivými tajemstvími jistá paní Josefka, po ní se ujaly vedení postupně pí. Novotná, Nováková,  Macíčková a Šimková. V roce 1989 převzala a modlitbu živého růžence až do roku 2014 (25 let) vedla paní Marie Krejčířová.  V současné době výměnu růžencových tajemství zajišťuje paní Libuše Smejkalová. V živém růženci je 20 členů, kteří se modlí tajemství růžence radostného, světla, bolestného a slavného.