Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Adorace

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Vladimíra Kavalce, Zdeňku Krajíčkovou, zemřelou Alenu Kameníkovou a živou a zemřelou rodinu

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Radostice - sv. Šimon a Juda (Radostice u Brna)

  Za všechny živé a zemřelé farníky

4čtvrtek 4. velikonočního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za rodiče Dvořákovy, Schořovy, Ivičičovy, Šmídovy a Gabrielu Kišovou

5pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Karla a Drahomíru Chmelíkovy, rodiče a syna Pavla

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Prštice - sv. Jan Nepomucký (Prštice)

  Za Jeníčka Dvořáčka, rodinu Dvořáčkovu, Fikarovu a Karafiátovu

75. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Jarmilu Hořákovu, manžela Stanislava a Laděnku

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Janu a Tomáše Pehalovy, děti a duše v očistci

8Panny Marie, prostřednice všech milostí
9úterý 5. velikonočního týdne
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Adorace

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Marii Jankovu, manžela a rodiče Pírkovy

10středa 5. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Radostice - sv. Šimon a Juda (Radostice u Brna)

  Za všechny živé a zemřelé farníky

11čtvrtek 5. velikonočního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Bohuslavu Zerhaurovu, manžela a rodiče a Michala Janoviče

12sv. Nerea a Achillea, mučedníků
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Leopolda Holemého, rodiče a rodinu Lipovskou

13Panny Marie Fatimské
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Prštice - sv. Jan Nepomucký (Prštice)

  Za Vlastimilu a Jana Urbanovy

146. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Františku a Vlastimila Konečných, syna, sestry a rodiče

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Tomáše Novotného, manželku a celou zemřelou rodinu

15pondělí 6. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 16:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 16:00 - 16:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Pohřeb Vladimíra Simona

 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Adorace

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za živou a zemřelou rodinu Bystričanovu a Zajícovu a duše v očistci.

17středa 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Radostice - sv. Šimon a Juda (Radostice u Brna)

  Za všechny živé a zemřelé farníky

18Nanebevstoupení Páně
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Jiřího Šalplachtu, bratra, rodiče a duše v očistci

19pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Jana Fraňka, rodiče, Ladislava Rykla, Marii a Františka Fialovy, Ludmilu Dostálovu a dceru

20sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Prštice - sv. Jan Nepomucký (Prštice)

  Za Jana Lhoteckého, jeho sourozence, dvoje rodiče a Jana Slavíka

217. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Jiřinu a Josefa Smejkalovy, dva vnuky, vnučku a dvoje rodiče

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Karla Floriána a rodiče Tolarovy a Floriánovy Na poděkování za 60 let života sestry Miládky

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23úterý 7. velikonočního týdne
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Adorace

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Zbyňka Ondru

24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Radostice - sv. Šimon a Juda (Radostice u Brna)

  Za všechny živé a zemřelé farníky

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Marii Pehalovou, manžela, syna a vnuka

26sv. Filipa Neriho, kněze
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Aloise a Terezii Plškovy, jejich rodiče a dceru Helenu

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Prštice - sv. Jan Nepomucký (Prštice)

  Za Marii a Oldřicha Suchánkovy

28Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • kostel farní sv. Jiří
  • Označení: Ořechov - sv. Jiří (Ořechov u Brna)

  Za Stanislava Badina, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Stanislava Maršálka a dvoje rodiče, Josefa Nováka a rodiče Novákovy

29Panny Marie Matky Církve
30sv. Zdislavy
31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel Všech svatých
  • Označení: Ořechov - Všech svatých (Ořechov u Brna)

  Za Bohumila Šmída, manželku, dceru a zetě