Zveme na tradiční pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Autobus pojede od kostela v Brně-Řečkovicích v 15:30. Dopravu na místo a z místa je možné přihlásit ZDE.

https://zeleznypoutnik.cz/

26. ročník Železného poutníka

Srdečně Vás zveme na 26. ročník železného poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Pouť se bude konat v postní době 2023.

info k letošnímu ročníku

  • start: pátek 24.3. 18:00 | Svatý Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie
  • konec: sobota 25.3. 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
  • s sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření.

Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email [email protected].

Těšíme se na společnou pouť!