15. neděle v mezidobí 19. 7. 2020

15. neděle

 v mezidobí

 

19.07.2020

 

 

19.00 Sedmibolestný růženec

Na farní zahradě při kostele Všech Sv.  

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 

15.00 Syrovice   Mše sv.

          Karmelská pouť                  

Pondělí

 

20.07.2020

 

Modlitby matek

  9.00 Silůvky - orlovna

14.45  Sv. Jiří - fara

18.15  Všech Sv. – fara

 

 

Úterý

 

21.07.2020

 

 

 

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace        

 

 

Středa

Sv. Maria Magdaléna

22.07.2020

 

Modlitby matek

16.00  Všech Sv. - fara

 

 

 

 

 

 Čtvrtek

Sv. Brigita

23.07.2020

 

 

16.30-17.15  Svátost smíření

            na faře u Sv.Jiří

 

 

 

17.00                 Růženec

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.                          

   Pátek

 

24.07.2020

 

 

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u  Všech Sv.

 

 

 

17.15 Korunka

          k Božímu Milosrdenství

17.30 Všech Sv.  Mše sv.                                                         

  Sobota

Sv. Jakub

Sv. Kryštof

25.07.2020

 

15.00                   Růženec

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.00                Růženec

16.30  Prštice   Mše sv.

          Žehnání aut

                       

16. neděle

 v mezidobí

 

26.07.2020

Modlitba za řidiče a všechny, kdo jsou na cestách

Žehnání aut

 

19.00 Sedmibolestný růženec

Na farní zahradě při kostele Všech Sv.   

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

         Žehnání aut

 

9.15   Všech Sv.  Mše

         Žehnání aut

                                  

10.30 Silůvky   Mše sv.

         Anenská pouť

 

 

 

Modlitba za řidiče a všechny, kdo jsou na cestách

Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými an­dělskými sbory a zachraň nás ze všech ná­strah temnot. Ochraňuj na každé naší ces­tě nás i všechny, s nimiž se potkáme.


Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi.


Svatý archanděl i Gabrieli, se všemi svými anděly i našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milosti­plnému, neposkvrněnému srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťast­nou cestu.

Modlitba řidiče

Dopřej mi Pane, pevnou ruku a jisté oko. Dej prosím, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti!

Ty jsi dárcem života. Dej mi, prosím, abych žádným skutkem nezničil nebo nepoškodil tento dar. Kéž vždy pomáhám každému, kdo mě potřebuje. Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti.

Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa, kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán a pln radosti a kéž bez nehody dojedu k svému cíli.  Pane, průvodce můj na mých cestách, pomáhej mi!

Svatý Kryštofe ochraňuj nás.