12. neděle v mezidobí - 21.6.2020

12. neděle

 v mezidobí

 

21.06.2020

 

 

 

10.00-10.30 Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

        

Pondělí

 

22.06.2020

 

 

Sv. Jan Fisher a Tomáš More

 

 

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

Úterý

 

23.06.2020

 

 

12. týden v mezidobí

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace        

Středa

 

24.06.2020

 

 

Narození sv. Jana Křtitele

 

 

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

 

 

Čtvrtek

 

25.06.2020

 

 

 

16.30-17.15  Svátost smíření

                     na faře u sv. Jiří

 

 

17.00                 Růženec

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

                           

   Pátek

 

26.06.2020

 

 

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

 

                                                        

  Sobota

 

27.06.2020

 

15.00                   Růženec

15.30 Radostice  Mše sv.

 

 

16.00                Růženec

16.30  Prštice   Mše sv.

                        

 

13. neděle

 v mezidobí

 

 

28.06.2020

 

 

 

10.00-10.30 Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

        

 

21.6 sbírka na bohoslovce

28.6 po mši sv. v kostele Všech Sv. 

        Prodej produktů od trapistů - Opatství Nový Dvůr