Neděle Božího milosrdenství - 19.4. 2020

 

 

 

sv.Jiří

 

Všech Sv.

Úterý

Sv. Konrád (Altötting)

21.04.2020 

 

 

17.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

Středa

 

22.04.2020

 

 

17.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

  Čtvrtek

Sv. Vojtěch

23.04.2020

 

 

17.00-18.00  sv.Jiří

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

 

 

 Pátek

Sv. Jiří

24.04.2020

 

 

17.00-18.00  sv.Jiří

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

 

Sobota

 Sv. Marek

25.04.2020

 

 17.00-18.00  sv.Jiří

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

 

3. neděle

velikonoční

26.04.2020

 

 

 

 15.00-17.00  Všech Sv. 

kostel otevřeny

pro soukromou modlitbu

 

 

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

 
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.)
Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.