33. neděle v mezidobí 17.11. 2019

33. neděle

v mezidobí

 

17.11.2019

 

Den bible

18.00 Všech Sv.

Sedmibolestný růženec

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

9.15  Všech Sv.  Mše sv.                                 

 

Pondělí

 

18.11.2019

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

 

Úterý

 

19.11.2019

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

 

17.30-18.00 Všech Sv.

                    Adorace

 

Středa

 

20.11.2019

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 

Redakční rada Peregrínek

18.15  Všech Sv.

ADORAČNÍ DEN

v kostele Všech svatých

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství

Do 17:00 tichá adorace

17:00 modlitba sv.růžence

17.30   Všech Sv.  Mše sv.  

 

Čtvrtek

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

21.11.2019

 

Zkouška chrámového sboru

 na faře u Všech Sv.  

Ženy v 18.00

Muži v 18.45

17.00-17.30 Svátost smíření

17.00  Růženec

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

Svěcení obnové sochy

Panny Marie Bolestné

 

18.00-18.30   Adorace

 Pátek

Sv. Cecílie

 

22.11.2019

 

 

8.00  Všech Sv.  Mše sv.            

 Sobota

 

23.11.2019

 

 

 15.30 Radostice  

           Bohoslužba Slova

 

 

16.30  Prštice       

          Bohoslužba Slova

34. neděle

v mezidobí

Ježíš Kristus Král

24.11.2019

Sv. Jiří

 

8.00  Růženec   

8.30  Mše  

Všech Sv.

10.30  Adorace

11.00  Mše sv.

 

    18.00 Sedmibolestný růženec