Zmrtvýchvstání Páně 1.4.2018 - bohoslužby ve velikonočním oktávu

 

Neděle

 

1.04.2018

 

Zmrtvýchvstání Páně

 

Žehnání pokrmů

 8.00 Sv. Jiří            Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.       Mše sv.

 

11.00 Prštice            Mše sv.

 

Pondělí

velikonoční

 

2.04.2018

Prvních osm dnů

 velikonoční doby tvoří

velikonoční oktáv

a slaví se jako jeden den

Zmrtvýchvstání Páně

 8.00 Sv. Jiří             Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.        Mše sv.

 

11.00 Radostice       Mše sv.

 

Úterý

velikonoční

 

3.04.2018

 

Adorace

 

Schola Gemini

 

17.30-18.00  Všech Sv.

 

19.00 Všech Sv.– fara

 

Středa

velikonoční

 

4.04.2018

Modlitby matek

 

Mše sv.

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30 Sv. Jiří          

Čtvrtek

velikonoční

 

5.04.2018

 

Mše sv.

 

 8.00  Všech Sv.     

Pátek

velikonoční

 

6.04.2018

Návštěva nemocných

 

Mše sv. a adorace

 

   

 

17.30 Všech Sv.

Sobota

velikonoční

 

7.04.2018

růženec a adorace

 

Mše sv.

 

Mše sv.

 8.30  Sv. Jiří

 

15.30 Radostice

   

16.30 Prštice          

Neděle

 

8.04.2018

 

 

Svátek Božiho milosrdenství

 

 

 

 8.00 Sv. Jiří           Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.      Mše sv.

 

  

- Milé sestry, milí bratři, všichni toužíme po velké lásce. Ale opravdu velká láska je bytostně spjata s věrností, vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život. Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe, ale máme strach. Ten k lásce nepatří. Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši Kristu. Děkuji vám všem, kteří pravdivě a s nasazením pracujete na velkém Božím díle a dáváte všanc i sebe. Děkuji za vaše modlitby, oběti, námahy, trpělivost i snahu porozumět druhým v různosti dnešního světa a být jim správným ukazatelem na cestě. Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků a určitou empatii, která se stane osobním bohatstvím, z něhož máme rozdávat. Váš + Vojtěch Cikrle

 - Neděle Božího milosrdenství  8. 4.První neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství do celého světa. Ježíš jí přikázal napsat a konat před svátkem milosrdenství Novénu k Božímu milosrdenství. Začíná tedy na Velký pátek a trvá až do soboty ve Velikonočním oktávu. Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, která se modlí na obyčejném růženci.  Kdo v tuto neděli také přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů. Stejnou milost dostáváme pouze ve svátosti křtu.

 

- 8.4 v 2. neděli velikonoční doneste  do kostela skládací papírovou schránku ze svou almužnou, kde ji odevzdáme na určené místo, jako dar oltářní. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla církve.

 - 10.4 v 18.00 hod.  (Všech Sv.– fara) - katecheze pro rodiče,  zvlášť je to příprava rodičů na první svaté přijímaní jejich dětí