6. neděle velikonoční 1.5. 2016

 • Dnes 1. 5. prožíváme 6. neděli velikonoční a je to současně Den modliteb za pronásledované křesťany. V pondělí bude památka sv. Atanáše, v úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně a v pátek sv. Jana Sarkandra.  
 • Dnes 1. 5. večer v 17:00 se bude na faře v Moravanech konat setkání společenství manželů.
 • V pondělí 2. 5. se uskuteční na faře v Moravanech setkání pastorační rady moravanské farnosti, v 19:30.
 • Ve středu 4. 5. po mši sv. v Ořechově proběhne na faře u Všech sv. další setkání společenství sv. Peregrina. Před mší se bude konat tichá adorace Nejsvětější svátosti. 
 • Ve čtvrtek 5. 5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou slouženy dvě mše svaté: v Ořechově u Všech sv. v 17:30 a v Moravanech v 19:00. Z toho důvodu nebude tento den sloužená mše sv. v Radosticích.
 • Mše sv. v Radosticích bude po celý měsíc květen sloužená v 17:00 (a ne v 18:00 jak to bylo v minulém roce). Od června do září tam bude mše sv. v 18:00.  
 • V pátek 6. 5. na první pátek v měsíci se bude konat v Moravanech po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede mládež a po ní se uskuteční setkání mládeže na faře.
 • Adorace Nejsvětější svátosti na první sobotu 7.5. bude také před mší sv. v Pršticích a Tikovicích.
 • V sobotu 7. 5. se bude konat na tikovické faře další brigáda.
 •  Příští neděli 8. 5. se bude už tradičně konat poutní mše sv. u lesní kaple sv. Peregrina. V 14:00 vyjde průvod od pneuservisu na Kyselkové ulici v Ořechově, v 15:00 mše. Hlavní celebrant bude P. Jiří Brtník, farář z Tvarožné. V případě deštivého počasí bude sloužena poutní mše sv. v 15:00 v kostele Všech sv.
 • Příští neděli 8. 5. večer v 19:00 zveme na faru v Moravanech všechny ochotné zájemce, kteří by rádi pomohli s organizací programu Víkendu rodin v Osové Bítýšce a s programem Noci kostelů. Každá pomocná ruka je vítána.
 • Již za 3 týdny, od pátku 20.5., proběhne víkend rodin v Osové Bítýšce.  Všichni jsou srdečně zváni. Je možné se účastnit jak celého programu s přespáním, tak i jen vybraného dne. Prosím, abyste se zapisovali co nejdříve na seznam, který je i se stručným programem na stolečku vzadu v kostele.
 •  Blíží se první sv. přijímání dětí v Moravanech. Proto chci požádat rodiče a děti, kterých se to týká, aby si udělali čas a přišli na setkání, které proběhne v pátek 13. 5. (tj. v pátek v příštím týdnu) hned po večerní mši svaté v Moravanech, cca v 18:45.  Bude katecheze o Svátosti smíření a Eucharistii, a chceme také probrat některé organizační záležitosti. Prosím rodiče o přítomnost, nebo alespoň ať přijde jeden z rodičů.