Svatý Peregrin Laziosi

Peregrin žil v letech 1265 – 1345. Svátek sv. Peregrina slaví církev 4. května.

Světec pro dnešek i zítřek

Co může svatý z tak dávné minulosti dnešním lidem říci? Svatý Peregrin nám může být příkladem v prosbách za uzdravení a především za trpělivost a sílu pro snášení bolesti. Může být také příkladem v obrácení  a vnitřní proměny. A v neposlední řadě příkladem upřimné modlitby, důvěry v Pána Ježíše a Pannu Marii.

Poutník

Peregrinus - tak zní jméno latinsky - znamená cestující, poutník. Toto jméno poukazuje na člověka,  který stále cestuje. To může platit pro každého z nás, kteří jsme na cestě k Bohu, poutníci na cestě k věčnosti. Peregrinovo putování začalo v italském městě Forli, ve šlechtické rodině Laziosi. Křest, který přijal v dómu, byl začátkem jeho poutnické cesty víry.

Bludná cesta

Peregrin vyrůstal v neklidných časech podobných občanské válce. Jeho ohnivý, jižní temperament projevil při vzpouře města Forli proti papeži a zeměpánům. Papež poslal do Forli generálního převora mladého řádu servitů, Fi1ipa Benitia, aby vyjednal mír. Při jednom  ze svých projevů byl Filip napaden - právě Peregrinem.

Vnitřní proměna

Filip odcházel z Forli. Peregrin za ním spěchal ... Laskavý, odpouštějící Filipův pohled už nikdy Peregrina neopustil a stále ho pronásledoval. Svatý servita Peregrina láskyplně přijal a uvedl ho na správnou cestu. Po delší zkušební době vnitřního hloubání a vnější sebekázně se Peregrin rozhodl pro vstup do Řádu služebníků Panny Marie – servitů. Vzal do ruky poutnickou hůl, šel do Sienny do noviciátu, a pak zase zpět do Forli. Zde se pokoušel dobrým příkladem odčinit všechno špatné, co provedl v době svého mládí.

Utrpení a uzdravení

Putování unavuje. Peregrinovi ubývalo tělesných sil, zvláště když si ještě dobrovolně za pokání bral na sebe spoustu obtížných úkolů. Bolesti nohou a rakovina mu působily potíže. Nenaříkal si. Ale došlo to tak daleko, že mu měla být amputována noha. Noc před operací se dovlekl Peregrin do kapitulního sálu. Vroucně se modlil před obrazem ukřižovaného Pána a Bolestné Panny Marie. Usnul a zdálo se mu, že Ježíš se sklonil, dotknul se jeho nemocné nohy a uzdravil ho. Při procitnutí pak s radostí zjistil, že jeho sen se stal skutečností. Lékař, který ráno přišel k amputaci nohy, mohl zázrak jenom potvrdit. Z vděčné horlivosti pokračoval Peregrin dále v poutnické cestě víry a konání dobrých skutků, až ho Pán dovedl k cíli - spatřit Boha v nebi.

Pomocník

Po smrti sv. Peregrina -  1. května 1345 - se udála spousta zázraků. Jako první bylo uzdravení slepce. Uctívání šlo dále a překročilo hranice jeho rodného města Forli, kde je patronem města i celé diecéze. V současné době jsou servité přítomni ve více než 30 zemích všech kontinentů. V naší zemi jsou servité spojeni s klášterem v Nových Hradech. Bližžší informace lze získat na adrese www.klaster.cz.