Společenství sv. Peregrina

Toto sdružení v brněnské diecézi bylo schváleno dne  1.5.2008 otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Účelem společenství je společné úsilí  o dokonalejší život podle Kristova Evangelia, posílení víry, zachování poutní tradice a úcty ke sv. Peregrinu Laziosi, služebníku Bolestné Panny Marie.