Společenství sv. Peregrina

Společenství svatého Peregrina Laziosi OSM je sdružením v brněnské diecézi, které bylo schváleno dne  1.5.2008 otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Účelem společenství je společné úsilí jeho členů o jejich dokonalejší život podle Kristova Evangelia, posílení víry jeho členů a věřících, zachování poutní tradice a úcty ke sv. Peregrinu Laziosi, služebníku Bolestné Panny Marie.

 Stanovy společenství