Křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie

Ve farní zahradě u kostela Všech svatých je umístěna křížová cesta Sedmibolestné Panny Marie, která byla slavnostně požehnána 31.5.2008. O její zbudování se významně zasloužil P. Bohuslav Bláha. Jednotlivé trny křížové cesty znázorňují sedm bolestí Panny Marie. U každého zastavení je symbol charakterizující konkrétní bolest a krátký text s modlitbou.

 Zastavení křížové cesty:

1. Maria v chrámě naslouchá Simeonovu proroctví
2. Maria utíká do Egypta, aby zachránila Ježíše
3. Maria hledá Ježíše v Jeruzalémě
4. Maria potkává Ježíše nesoucího kříž
5. Maria je přitomna ukřížování a smrti Ježíše
6. Maria přijímá do klína Ježíše při snímání z kříže
7. Maria doprovází Ježíše ke hrobu

Modlitby a fotografie ke křížové cestě zde.