Výuka náboženství

 Ve školním roce 2018/2019 bude na faře při kostele Všech svatých:

Středa

 I. – II. třída 15.00 - 15.45

 III. třída 14.00 - 14.45

 Pátek

 IV.-VII. třída 16.00 - 16.45

 VIII.- IX. třída  18.15 - 19.00

Příprava na biřmování 18.15 - 19.00

 

Duchovní obnovy

Pravidelné adventní a postní duchovní obnovy pro všechny naše farnosti - sledujte aktuality a ohlášky.

 

Peregrínek

Informační zpravodaj pro farnosti Ořechov a Moravany. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov a Moravany. P. Krzysztof Drzazga – farář, L. Badinová,L. Steingartová. Schránka pro e-mailové příspěvky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ostatní příspěvky můžete předat osobně. Vychází pro vnitřní potřebu farností, nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Kontakt: Leona Steingartová (tel. 777 674 936)

 

Tříkrálová sbírka

Každoročně zveme malé i velké koledníky. 

Kontakt: Tomáš Dudík (tel. 604 964 171)

 

Koncerty

Tradiční jarní koncert v kostele sv. Jiří a Vánoční v kostele Všech svatých. Kontakt: Markéta Dudíková (tel. 731 479 254)

 

Farní ples

Pořádá mládež v ořechovské orlovně. Více informací na www.farniples.cz

 

Farní tábory

Pro mladší (do 13 let) Kontakt: Markéta Dudíková (tel. 731 479 254)

Pro starší (od 12 let) Kontakt: Viktor Steingart (tel. 777 984 797)

 

Noc kostelů

Více informací na www.nockostelu.cz

 

Poutě

V našich farnostech se konají poutě ke cti těchto svatých:

  • sv. Jiří
  • sv. Peregrin
  • sv. Jan Nepomucký
  • sv. Cyril a Metoděj
  • sv. Šimon a Juda

Pro bližší informace sledujte aktuality a ohlášky.