Pro bližší informace sledujte aktuality a ohlášky.

Výuka náboženství

Sedmibolestný růženec

Společenství manželů

Informační zpravodaj pro farnosti Ořechov

Tříkrálová sbírka

 

Koncerty v kostele sv. Jiří a v kostele Všech svatých

Farní ples www.farniples.cz

Farní tábory pro mladší i starší děti

Noc kostelů  www.nockostelu.cz

Poutě

V našich farnostech se konají poutě ke cti těchto svatých:

  • sv. Jiří
  • sv. Peregrin
  • sv. Jan Nepomucký
  • sv. Cyril a Metoděj
  • sv. Šimon a Juda