Výuka náboženství

Probíhá v Kulturním centru Ořechov ve středu od 4. října 2017: 13:00 - 13:45 (1. a 2. třída) a 14:00 - 14:45 (3. třída). Mše sv. se zaměřením pro děti je každý 2. pátek v měsíci v 17:30 v kostele Všech svatých.  Mladší mládež (od 4. třídy do 9. třídy)  se schází 2. a 4. pátek v měsíci na faře u kostela Všech svatých - 17:30 mše sv., 18:15 setkání.

Kontakt:

o.  Krzysztof Drzazga (tel. 732 369 069)

Radka Jedličková (tel. 607 794 135)

 

Duchovní obnovy

Pravidelné adventní a postní duchovní obnovy pro všechny naše farnosti - sledujte aktuality a ohlášky.

Peregrínek

Informační zpravodaj pro farnosti Ořechov a Moravany. Vydává Římskokatolická farnost Ořechov a Moravany. P. Krzysztof Drzazga – farář, L. Badinová,L. Steingartová. Schránka pro e-mailové příspěvky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ostatní příspěvky můžete předat osobně. Vychází pro vnitřní potřebu farností, nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Kontakt:

Leona Steingartová (tel. 777 674 936)

Tříkrálová sbírka

Každoročně zveme malé i velké koledníky. 

Kontakt:

Tomáš Dudík (tel. 604 964 171)

Koncerty

Tradiční jarní koncert v kostele sv. Jiří a Vánoční v kostele Všech svatých.

Kontakt:

Markéta Dudíková (tel. 731 479 254)

Farní ples

Pořádá mládež v ořechovské orlovně.

Více informací na www.farniples.cz

Farní tábory

Pro mladší (do 13 let) Kontakt: Markéta Dudíková (tel. 731 479 254)

Pro starší (od 12 let) Kontakt: Viktor Steingart (tel. 777 984 797)

Noc kostelů

Více informací na www.nockostelu.cz

Poutě

V našich farnostech se konají poutě ke cti těchto svatých:

  • sv. Jiří
  • sv. Peregrin
  • sv. Jan Nepomucký
  • sv. Cyril a Metoděj
  • sv. Šimon a Juda

Pro bližší informace sledujte aktuality a ohlášky.