Modlitby matek


Hnutí Modlitby matek v Ořechově vzniklo spontánně v roce 2004, kdy Radka Jedličková a Leona Steingartová byly osloveny založit v naší farnosti Všech svatých modlitební skupinku, která by se modlila speciálně za děti … Výraznou podporou byla národní koordinátorka hnutí MM v České republice Růžena Fialová a později koordinátorka brněnské diecéze Oldřiška Langášková.

Brzy se počet modlících se maminek a babiček rozrostl a tak se z domovů, kde se modlitební schůzky konaly, přemístily do farní budovy v Ořechově.

Přidávaly se i maminky ze Silůvek, až jich bylo tolik, že z iniciativy Lady Badinové založily svoji modlitební skupinku, a schází se každé pondělí v orlovně v Silůvkách.

Další skupinka vznikla při kostele sv. Jiří v Tikovicích.

Spiritualita hnutí Modlitby matek je úplné odevzdání se. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.

Při setkání sedíme v kruhu kolem stolečku, na kterém je svíčka a miska, do které vkládáme na lístku napsané úmysly. Modlíme se z modlitební brožury MM.

Jste srdečně zvány. Scházíme se pravidelně:

  • pondělí - 15:00 fara Ořechov u sv. Jiří
  • pondělí - 18:15 kostel Všech sv.
  • pondělí - 17:00 orlovna Silůvky
  • středa - 16:00 fara Ořechov u Všech sv.  

 

Více o Hnutí Modlitby matek zde