Mládež

Přijď prohloubit svoji víru a poznat nové lidi. Mládež našich farností se může připojit do společenství mladých v sousedních farnostech Želešice a Moravany. Schází se 1. a 3. pátek v měsíci. 

Kontakt: Jindřich Jedlička (tel. 724 355 517)