Mládež

Přijď prohloubit svoji víru. Mládež se schází v pátek: IV.-VII. třída 16.00 - 16.45, VIII.- IX. třída  18.15 - 19.00

Příprava na biřmování bude probíhat v pátek 18.15 - 19.00

Starší mládež se může také připojit do společenství v sousedních farnostech Želešice a Moravany.