Mládež

Přijď prohloubit svoji víru a poznat nové lidi.

Mladší mládež

Schází se 2. a 4. pátek v měsíci po mši (asi v 18:15) na faře v Ořechově.

Starší mládež

Schází se 1. a 3. pátek v měsíci po mši svaté na faře v Moravanech. První pátek v měsíci vede adoraci po mši.