Ministranti

Ministranti v naší farnosti pomáhají u oltáře o nedělích, svátcích a ve všední dny. Účastní se také společných akcí - setkání ministrantů, ministrantských poutí a víkendových akcí. Pokud se chceš dozvědět více o službě u oltáře, přijď na mši svatou a pak se zeptej v sakristii :-)

 

Modlitba před mší svatou

Pane Ježíši, 
děkuji Ti, že můžu ministrovat u Tvého oltáře.
Pomoz mi, ať jsem u oltáře pozorný, 
ať se chovám slušně, 
abych byl dobrým příkladem všem lidem v kostele. 
Amen

Modlitba po mši svaté

Pane Ježíši, 
děkuji Ti, že jsem Ti mohl sloužit u Tvého oltáře. 
Dej ať svým životem doma, 
ve škole, mezi kamarády a všude tam, 
kam přijdu, svědčím o Tobě, 
abych byl Tvým dobrým učeníkem. Amen