Hudební skupina Fatima

Fatima je hudební skupina hrající rytmické písně, která od počátku 90. let působí při kostele Všech svatých. Současná sestava vznikla v roce 2012 a v jejím repertoáru jsou sborové písně převážně vlastní tvorby vedoucího skupiny Petra Trenze. Fatima zpívá při různých příležitostech, jako jsou poutní mše svaté, mše o významných svátcích, farní koncerty a jednou měsíčně doprovází mši svatou.