Chrámový sbor a varhanící

Chrámový sbor při kostele Všech svatých v Ořechově pravidelně doprovází bohoslužby o Vánocích, Velikonocích a velkých církevních svátcích. Ženská část se schází i k nácviku duchovních písní a žalmů, kterými doprovází pravidelně nedělní bohoslužby. Zájemci o zpěv mohou kontaktovat Janu Ryšavou ( tel. 737441910)

 

 V kostele svatého Jiří doprovází  bohoslužby smíšený chrámový sbor pod vedením Luďka Pešky.