Kaple sv. Cyrila a Metoděje (Ořechov)

Kaple neboli zvonička se nachází uprostřed Ořechova v blízkosti rybníka a kašny. Byla postavena v roce 1885. Celá desetiletí oznamuje lidem poledne, klekání, případně i úmrtí. V letech 2002 – 2004 probíhaly větší opravy kaple. Kromě výměny oken a nové podlahy bylo pořízeno automatické zvonění. Kapli zdobí dvě dřevěné plastiky (reliéfy sv. Cyrila a Metoděje). U kaple je každoročně sloužena 5. července mše svatá. Krása mešní liturgie je doplněna doprovodem místní dechovky, účastí hasičů ve slavnostních uniformách a účastí dětí v ořechovských krojích. Mší sv. začínají věhlasné ořechovské hody, které každoročně organizuje Sbor dobrovolných hasičů.