Kostel Všech svatých (Ořechov)


Historie farnosti Všech svatých v Ořechově se datuje od roku 1317, kdy byl v Ořechově postaven první farní kostel Všech svatých na východní straně obce na návrší, odkud je jedinečný pohled na jižní Moravu až k rakouským hranicím.

Původní gotický chrám stál ve vnitřním prostoru toho dnešního. Podle farního záznamu se první farář jmenoval Lev,  nastoupil svůj úřad v roce 1343 a  byl zároveň děkanem brněnským.

Během století se ořechovská farnost postupně rozrůstala a kostel se stal nedostačujícím pojmout větší počet věřících.

V letech 1704 – 1705 byl kostel pozměněn malými opravami.

V roce 1878 Msgr.Antoním Páral, kněz, který působil v Ořechově 49 roků, pojal  úmysl rozšířit dosavadní chrám. Během 20 let se nasbíralo tolik finančních prostředků, že nakonec došlo k rozhodnutí postavit kostel nový.

Dne 26. února 1899 se konala poslední bohoslužba. Ještě téhož dne byla přenesena Nejsvětější svátost do školní budovy, kde se po dobu stavby nového kostela konaly bohoslužby.

Dne 11. listopadu 1899 byla stavba dokončena ve slohu novorománském.

Nový kostel byl vysvěcen 6. července 1900 biskupem ThDr. Františkem Sáleským Bauerem z Brna.

Během druhé světové války byl kostel velmi zničen. Němečtí vojáci si z věže udělali pozorovatelnu.

Po válce obětaví farníci podruhé staví kostel v téže podobě jako před válkou.

V letech 1984 – 1985 byl  zhotoven obětní stůl s reliéfem Poslední večeře Páně, socha Krista v nadživotní velikosti, triptych soch sv. Cyrila a Metoděje a apoštola sv. Judy Tadeáše, vše z dílny sochaře Jaroslava Vaňka z Brna.

Zajímavou památkou v kostele Všech svatých je dřevěná socha Panny Marie ze 14. století, která stávala v minulosti ve výklenku kapličky sv. Peregrina. Poutníci putující od Brna do Mariazell se u kapličky zastavovali a prosili o šťastný návrat z pouti domů. Během války byla socha vyrobená z lipového dřeva schovaná v domě č.p. 60. Tento dům byl za války zničen požárem, ale Madona zůstala nepoškozená. V roce 1999 byla socha zrestaurovaná a zapůjčena Moravské galerii v Brně k výstavě nazvané „Od gotiky k renesanci“.

V roce 2005 byla zhotovena vitráž Panny Marie – Královny Všech svatých.

Od 1. srpna 2012 je správce farnosti u kostela Všech svatých P. Mariusz Sierpniak.

Přehled duchovních správců:

Ondřej Dětický 1629-1647 

Jan Toman 1647-1671

Leopold Eisler 1671-1689

Jan Dvořák 1689-1704

Ondřej Leffler 1704-1708

Václav Fereus 1709-1710

Jan Polášek 1710-1716

Ondřej Eirciker 1716-1737

Josef Jevický 1737-1753

Martin Undler 1753-1759

Jan Beer 1759-1767

František Kich 1768-1787

Jan Mitrenka 1787-1808

Jakub Čermák 1808-1816

Florián Bulíček 1816-1822

Antonín Sedláček 1822-1833

Josef Špalek 1833-1851

František Maršovský 1851-1860

Ignác Klinkač 1860-1862

Antonín Páral 1869-1911

Karel Burk 1911-1929

František Klíma 1929-1944

František Toman 1944-1947

Jan Barta 1947-1950

Břetislav Lautrbach 1950-1981

Bohuslav Bláha 1981-2012

Mariusz Sierpniak 2012 - 2017

Krzysztof Drzazga 2017 -