Společenství sv. Peregrina

Mše sv. za členy a dobrodince společenství je sloužena v kapli Domu bolesti s hospicem v Rajhradě jednou za čtvrt roku.

Mše sv. v roce 2018: úterý 9. října v 15:30