Svátost smíření

Ořechov- Všech svatých 17:00 - 17:30
Ne 10:00 - 10:30
Radostice So 15:15 - 15:30
Prštice So 16:15 - 16:30
Ořechov - sv. Jiří  Čt 17:00 - 17:30
Ne 7:40 - 7:55

Lze se na svátosti smíření domluvit také individuálně s otcem Kryštofem na tel. čísle 732 369 069