Příprava na svátosti

  • Informace k prvnímu svatému přijímání dětí, příprava dospělých na křest a sv. biřmování u otce Kryštofa (tel. 732 369 069)