Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 10.7. do 4.9.2022 - 35. týden

neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vladimíra Šmída a manželku
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Josefa Hudaně,Jaroslava Tolara a manželku
pondělí 11.7. svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Dnes mše sv. není
úterý 12.7. úterý 15. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
středa 13.7. sv. Jindřicha
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za kněze P. Vodu
čtvrtek 14.7. bl. Hroznaty, mučedníka
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodiče Lankašovy, dceru, 2 syny a snachu
pátek 15.7. sv.Bonaventura
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Julii Pospíšilovu,děti a rodinu Studenou a Bohumila Trenze
sobota 16.7. Panny Marie Karmelské, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Vazagovu
neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vlastimilu Slavíkovou, manžela, Jiřího Severu, manželku a rodiče Severovi
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Tomáše a Boženu Novotných a duše v očistci
pondělí 18.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 19.7. úterý 16. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
středa 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé i zemřelé farníky
čtvrtek 21.7. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Františka Hrona a dvoje rodiče
pátek 22.7. Svátek sv.Marie Magdalény
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Ludmilu a Miroslava Ševčíkovy,Vlastimila Šmída a rodiče
sobota 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Ořechov - sv. Jiří 11:00 Svatba Martin Šikula a Kamila Bartončíková
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Růženu a Rudolfa Záděrovy a rodinu Slavíkovu
neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jarmilu a Oldřicha Sahánkovy a Mojmíra Floriána
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za živou a zemřelou rodinu Chytkovu
Silůvky - sv. Anny 10:30 Hodová mše svatá
pondělí 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
středa 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé i zemřelé farníky
čtvrtek 28.7. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Vincenta, Pavlu, Josefa a Petra
pátek 29.7. památka sv. Marty
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Marii a Václava Trenzovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
sobota 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Emílii a Jaroslava Vaňurovy a rodinu Pospíchalovu
neděle 31.7. 18. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Alenu Šušlíkovou
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za P.Jana Kafrdu,Anežku a Jaroslava Kafrdovy a a celou zemřelou rodinu
pondělí 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 3.8. středa 18. týdne v mezidobí
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé i zemřelé farníky
čtvrtek 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Karla Pehala a manželku
pátek 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Elišku Šmídovu a manžela
sobota 6.8. svátek Proměnění Páně
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za rodiče Adovy a Banti
neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Václava Pařila, manželku, syna a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodiče Smejkalovy a Karla Sedláčka
pondělí 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11.8. památka sv. Kláry, panny
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Helenu Peškovou a manžela
pátek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za rodinu Urbanovu a Macíčkovu a duše v očistci
sobota 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Boženu Beránkovu, rodinu Beránkovu a Vašulínovu
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka a Marii Krejčířovi a dva syny
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za manžele Gremmelovy,Jiřího Šalplachtu a Annu Reiterovu
pondělí 15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 16.8. sv. Štěpána Uherského
Dnes mše sv. není
středa 17.8. středa 20. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18.8. čtvrtek 20. týdne v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Jana Janka, syna inženýra Jana Janka a Miladku Jankovu
pátek 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Vladimíra Pehala,syna Zdeńka,Věru a Václava Světlíkovy,dceru a jejich rodiče
sobota 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za nemocnou osobu
neděle 21.8. 21. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vladimíra Hlavoně, syna Petra a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za P. Bohuslava Bláhu
pondělí 22.8. památka Panny Marie Královny
Dnes mše sv. není
úterý 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Dnes mše sv. není
středa 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.8. sv. Ludvíka
Dnes mše sv. není
pátek 26.8. pátek 21. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 27.8. památka sv. Moniky
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za rodiče Tichých a jejich syna Ladislava
neděle 28.8. 22. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Anežku Procházkovou, manžela, syna, Viléma Pehala, rodinu Holasovu a Dudíkovu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodiče Šmídovy,Najgebauerovy a rodinu Srncovu
pondělí 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
úterý 30.8. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31.8. středa 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1.9. čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Františka a Drahomíru Čechovi
pátek 2.9. pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Ludmilu a Jana Komínkovy
sobota 3.9. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Novu Banti
neděle 4.9. 23. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Marii a Miroslava Trenzovi a jejich rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Poděkování za 50.let společného života

V neděli 24. července bude změna časů bohoslužeb. U Všech svatých bude mše svatá v 9:15 a v Silůvkách bude v 10:30 hodová mše svatá.

Ohlášky svatby:

Dne 23. července hodlají vstoupit do manželství pan Martin Šikula z Ořechova a slečna Kamila Bartončíková z Prštic. Kdo by věděl o překážkách tohoto zamýšleného manželství, nechť je oznámí na farním úřadě.

Dne 17. 7. se koná v Syrovicích pouť k Panně Marii Karmelské. 14.00 – 15.00: procesí od Boží muky na ulici Márovna, k pomníku padlých, k soše sv. Josefa, do kostela. V 15:00 mše svatá.

Ohlášky svatby:

Jindřich Jedlička z Ořechova a Marie Polcarová z Nebovid hodlají uzavřít svátost manželství v kostele v Moravanech dne 3. září. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře.