Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 21.11. do 28.11.2021 - 47. týden

neděle 21.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Josefa a Františku Barešovy, dceru, zetě a rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Libora Floriána, rodinu Floriánovu a Zdražílkovu
pondělí 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
úterý 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za farníky
středa 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Na poděkování za životní jubileum a za těžce nemocnou osobu
pátek 26.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Romana Hájka a prarodiče
sobota 27.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 ( volná intence )
neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Vyskočila a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za manžele Gremmelovy, Jiřího Šalplachtu a Annu Reiterovu

V pátek je adorační den farnosti sv. Jiří. Adorace bude od 8:00 do 15:45. Prosíme, zapište se do tabulky.

V úterý bude setkání Pastorační rady farnosti. V 19:00 na faře u Všech svatých.

V pátek bude setkání Ekonomické rady farnosti sv. Jiří. V 19:45 na faře.

Příští neděli budou požehnány adventní věnce.