Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 4.9. do 11.9.2022 - 36. týden

neděle 4.9. 23. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Marii a Miroslava Trenzovi a jejich rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Poděkování za 50.let společného života
pondělí 5.9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Dnes mše sv. není
úterý 6.9. úterý 23. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Vladimíra Smejkala
středa 7.9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za Marii a Jiřího Švestkovy, oboje rodiče a Adama Kotase a za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 8.9. svátek Narození Panny Marie
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Filomenu Peškovou, sestry, bratra a rodiče
pátek 9.9. sv. Petra Klavera, kněze
Ořechov - sv. Jiří 14:00 Pohřeb pana Aloise Franty
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Václava Pařila,manželku,syna,zetě a duše v očistci
sobota 10.9. bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Antonii a Jana Ferdovy, jejich sourozence a rodiče
neděle 11.9. 24. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jiřinu a Františka Procházkovi a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Zdeňka Hrdličku, Ernestinu Jankovu a Františka Buršíka

Ve středu bude setkání pastorační rady farnosti. Na faře sv. Jiří v 19:15.