Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 19.12. do 26.12.2021 - 51. týden

neděle 19.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Annu Badinovou, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Josefu a Jaromíra Dobrovodských a celou rodinu
pondělí 20.12. 20. prosince
Dnes mše sv. není
úterý 21.12. 21. prosince
Ořechov - Všech svatých 06:30 ( volná intence )
17:30 Adorace
středa 22.12. 22. prosince
Ořechov - sv. Jiří 06:30 ( volná intence )
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 23.12. 23. prosince
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Felixe Vaňka, rodiče a Hanu Košinovou
pátek 24.12. Štědrý den
Ořechov - sv. Jiří 16:00 Za Vlastimila a Jitku Peškovy, rodiče Párovy, Peškovy, Valehrachovy a Zdeňka Sedláka
Ořechov - Všech svatých 22:00 Na úmysl dárce
sobota 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za manžele Rudolfa a Hedviku Zavadilovy
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Cyrilku a Josefa Smejkalovu a jejich rodiče
Prštice - sv. Jan Nepomucký 11:00 Za Josefku a Jaromíra Dobrovodských a živou i zemřelou rodinu
neděle 26.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za všechny žijící a zemřelé kněze sloužící v naší farnosti a všechny žijící a zemřelé farníky
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Václava Pařila, Jiřího Buriana a dvoje rodiče
Radostice - sv. Šimon a Juda 11:00 Za Jana Kadlece, rodinu Kadlecovu a Hájkovu

Děkuji všem, kdo jste přišli na brigádu na přípravu kostela na Vánoce.

V úterý se při adoraci v 17:30 v kostele Všech svatých budeme modlit nad tématy synody.

Na štědrý den bude možnost zapálit si Betlémské světlo v kostele od 11:00 do 12:00.

Mše svatá na Štědrý den v 16:00 v kostele sv. Jiří bude zaměřena na děti.