Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 31.10. do 7.11.2021 - 44. týden

neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Josefa Pařila, rodiče a celou zemřelou rodinu
15:00 Dušičková pobožnost na hřbitově sv. Jiří
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Antonína Škodu, manželku a Marii Novotnou
pondělí 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Ořechov - Všech svatých 17:30 Na poděkování za dar života
úterý 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Ořechov - sv. Jiří 14:00 Pohřeb paní Heleny Krejčířové
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za pomoc v nouzi
středa 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Pohankovu, Lhoteckou a Kasalovu
pátek 5.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za rodinu Pehalovu, Chmelíkovu a Janu Secovu
sobota 6.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Aloisii a Františka Varmužovy a jejich rodiče
neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Alžbětu Šalplachtovou, 2 syny a zemřelou rodinu
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Jaroslava Tolara, manželku a dvoje rodiče a Jiřího Kubištu

Dušičkové pobožnosti budou v neděli v 15:00 na hřbitově u kostela sv. Jiří, v úterý v 17:00 na hřbitově u Všech svatých, ve středu v 17:30 v Radosticích.

V úterý bude v kostele sv. Jiří ve 14:00 pohřeb paní Heleny Krejčířové.

V neděli bude u sv. Jiří při mši sv. křest Elišky Dobrovodské.

1. 11. odpoledne a 2. 11. celý den je možné při návštěvě kostela získat duším v očistci plnomocné odpustky za splnění podmínek: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat odpustky pro duše v očistci po splnění tří podmínek (viz výše) a návštěvě hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Setkání Ekonomické rady farnosti u kostela Všech svatých bude ve středu v 19:15 na faře Všech svatých. 

V pátek je první pátek v měsíci. Otec Jan bude navštěvovat nemocné.