Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 16.1. do 23.1.2022 - 03. týden

neděle 16.1. 2. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za těžce nemocnou osobu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Františka Janka, manželku a rodiče Jankovy
pondělí 17.1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
úterý 18.1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za rodiče Fasurovy a dceru Marii
středa 19.1. středa 2. týdne v mezidobí
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Petru Celnarovou
pátek 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Františku a Jaroslava Novákovy
sobota 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Františka Komináckého a dvoje rodiče
neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Hrona a rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Miroslava Šenkýře a rodiče

Při sbírce na pomoc farnosti Mpanga v Tanzánii se vybralo v Pršticích 6 188,- u sv. Jiří spolu s dary 18 410,- a u Všech svatých 15 500,- Kč. Za všechny dary Pán Bůh zaplať. Budou předány otci Norbertovi na stavbu ubytovny pro kluky v rámci výstavby školy.

V úterý se sejde Ekonomická rada farnosti sv. Jiří v 19:00 na faře.

Ve středu se sejde Pastorační rada v 19:15 na faře Všech svatých.

Ve čtvrtek bude v kapli v Pršticích Ekumenická bohoslužba v rámci modliteb za jednotu křesťanů v 18:30.

V pátek bude mše svatá zaměřená na děti. Děti ať přinesou obrázek svatostánku.