Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 24.4. do 1.5.2022 - 17. týden

neděle 24.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Ořechov - sv. Jiří 10:00 Za Jana a Elišku Secovi a dvoje rodiče
15:00 Koncert
Ořechov - Všech svatých 08:00 Za Jana Bukáčka, rodiče a sestru a za Josefa Kováře
pondělí 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 26.4. úterý 2. velikonočního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Vladimira Kavalce, Zdeňku Krajíčkovou a živou a zemřelou rodinu
středa 27.4. středa 2. velikonočního týdne
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Amálii a Františka Lhotecké, Blahoslava Kalinu a Radomíra Kristena
pátek 29.4. Svátek sv.Kateřiny Sienské
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za rodiče Škodovy,Pařilovy a syna Václava
sobota 30.4. sv. Zikmunda, mučedníka
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Jeníčka Dvořáčka, rodinu Dvořáčkovu, Fikarovu a Karafiátovu
neděle 1.5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Procházku a manželku Jiřinu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Jaromíra a Josefku Dobrovodských a živou a zemřelou rodinu
Sv. Peregrin 15:00 Poutní mše svatá za poutníky a farníky

V úterý se sejde Ekonomická rada farnosti sv. Jiří v 19:00 na faře.

Ve středu se sejde Ekonomická rada farnosti Všech svatých v 19:15 na faře u sv. Jiří.

V sobotu je ministrantský den v Olomouci.