Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 12.6. do 19.6.2022 - 24. týden

neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vladimíra Blaňku a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodiče Urbanovy,Hrdličkovy a manžele Kšicovy
pondělí 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 14.6. úterý 11. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 ( volná intence )
středa 15.6. sv. Víta, mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 16.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Annu a Rostislava Pehalovi, dceru, syna a vnučku
pátek 17.6. pátek 11. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Bohuslava Kováře a za živou i zemřelou rodinu Kovářovu
sobota 18.6. sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Andělu a Josefa Slaných, jejich dceru a dvoje rodiče
neděle 19.6. 12. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Štěpánku a Oldřicha Dubovi a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Ivetku Urbanovu,Františka a Boženu Urbanovy

Dne 26. 6. bude sbírka na bohoslovce.

Slavnost Božího Těla oslavíme ve čtvrtek v kostele sv. Jiří. Po mši svaté bude eucharistický průvod.

V kostele Všech svatých oslavíme Slavnost Božího Těla v neděli. Po mši svaté bude eucharistický průvod. Odpoledne bude farní den. Všichni jste srdečně zváni.

Ohlášky svatby: Dne 18.6.2022 ve 13:00 v chrámu Nanebevzetí panny Marie v Senici chtějí vstoupit do manželství pan Pavel Vyskočil ze Silůvek a slečna Mária Holická ze Senice. Kdo by věděl o případné překážce tohoto manželství, nechť to sdělí na farním úřadě. 

V sobotu 18. června bude pokračování brigády na faře sv. Jiří. Začátek je v 8:00.

V pátek 24. června bude poslední dětská mše svatá. Po ní bude táborák pro děti.

V neděli 26. června zveme děti z náboženství na společný výlet. Podrobnosti dostanou v náboženství.