Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 27.2. do 6.3.2022 - 09. týden

neděle 27.2. 8. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Filomenu a Františka Peškovy
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Zdeňka Hrdličku, sestru a rodiče
pondělí 28.2. pondělí 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 1.3. úterý 8. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Karla Procházku a dceru Ivanu
středa 2.3. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu
Ořechov - sv. Jiří 17:00 Za Viléma Pehala
Ořechov - Všech svatých 19:00 Za mír na Ukrajině
čtvrtek 3.3. čtvrtek po Popeleční středě
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
pátek 4.3. pátek po Popeleční středě
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Jana a Terezii Macíčkovy a dvoje rodiče
18:00 Křížová cesta - ministranti
sobota 5.3. sobota po Popeleční středě
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Janu a Rostislava Hrdličkovy, jejich rodiče a Jiřího Poláška
neděle 6.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Václava Svobodu, manželku a syna
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Josefa Kozla a celou rodinu Kozlovu

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

Jana Ryšavá ohlašuje: První zkouška chrámového sboru na velikonoce bude v pondělí 28.2.na faře Všech svatých. V 17,30 ženy a 18,15 muži. Prosím o účast a těším se na Vás. Budu ráda když se k nám někdo přidá i nový...

Dnešní sbírka bude věnována na pomoc Ukrajině.

Ekonomická rada farnosti sv. Jiří se sejde v úterý v 19:00 na faře.

Ekonomická rada farnosti Všech svatých se sejde ve středu ve 20:00 na faře Všech svatých.

V pátek je první pátek v měsíci. Budu navštěvovat nemocné.