Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

neděle 11.9. 24. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jiřinu a Františka Procházkovi a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Zdeňka Hrdličku, Ernestinu Jankovu a Františka Buršíka
pondělí 12.9. Jména Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Václava a Marii Fasurovy, rodiče a sourozence
středa 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Marii Světlíkovou, manžela, dvoje rodiče a syna
pátek 16.9. sv. Ludmily, mučednice
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Oldřicha Paulíčka
sobota 17.9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Jana Hájka a dvoje rodiče
neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Ondřeje Kubíka, bratra Zdeňka celou zemřelou rodinu
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Františka Janka, manželku a rodiče Jankovy a Pírkovy

Ve středu je setkání ekonomické rady farnosti sv. Jiří. V 19:15 na faře.

Ve středu je uzávěrka časopisu Peregrínek. Své příspěvky zasílejte Leoně Steingartové.