Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jana Dobrovodského, manželku a jejich rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Karla Floriana a rodiče Tolarovy a Florianovy
pondělí 23.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Lleopolda Holemého,rodiče a rodinu Lipovskou
středa 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Na poděkování za dar víry
čtvrtek 26.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Marii Pehalovou, manžela, syna a vnuka
pátek 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Karla a Drahomíru Chmelíkovy,jejich rodiče a syna Pavla
sobota 28.5. sobota 6. velikonočního týdne
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Jeníčka a Josefa Daňkovy a dvoje rodiče
neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Stanislava Badina, Manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Stanislava Maršálka,dvoje rodiče,Josefa Nováka a rodiče Novákovy

V úterý se sejde Ekonimická rada farnosti sv. Jiří v 19:00 na faře.

Ve středu se sejde Ekonomická rada farnosti Všech svatých v 19:15 na faře sv. Jiří.

V pátek je dětská mše svatá. Děti mají za úkol namalovat křížovou cestu.

Děkuji všem, kteří jste přiložili ruku k dílu a přišli pomoci v pátek a v sobotu na brigádu.