Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 29.5. do 5.6.2022 - 22. týden

neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Stanislava Badina, Manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Stanislava Maršálka,dvoje rodiče,Josefa Nováka a rodiče Novákovy
pondělí 30.5. památka sv. Zdislavy
Dnes mše sv. není
úterý 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za úspěšné studium a všechny studenty.
středa 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Jana Janíčka, manželku Ludmilu, syna Jana, zetě Vladimíra a celou rodinu Kašparovských a Janíčkovu.
pátek 3.6. sv.Karell Lwanga a druhové
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Bohumila a Elišku Šmídovy,dceru a zetě
sobota 4.6. sobota 7. velikonočního týdne
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Marii a Theodora Jedličkovy a jejich rodiče
neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vítězslava Nováka a sourozence
Ořechov - Všech svatých 09:30 Poděkování za společně prožitá léta a za rodiče Pařilovy,Vojtěškovy a vnuka