Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 19.6. do 26.6.2022 - 25. týden

neděle 19.6. 12. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Štěpánku a Oldřicha Dubovi a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Ivetku Urbanovu,Františka a Boženu Urbanovy
pondělí 20.6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Poděkování za dožitá léta, zdraví a mladou generaci rodiny Lhotecké a Kafrdové
středa 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 23.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Marii Korousovou, manžela a rodiče Pavlíkovi
pátek 24.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽIŠOVA
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Annu Pírkovu,manžela a rodiče Pírkovy
sobota 25.6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za rodiče Hellarovy
neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Annu a Augustina Hrdličkovi, syna, dceru a Stanislava Pavlíka
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Karla a Marii Klečákovy dvoje rodiče a Miroslava Šenkýře

Dne 26. 6. bude sbírka na bohoslovce.

Dnes odpoledne bude farní den pro všechny. Začne v 15:00 na zahradě fary Všech svatých. Všichni jste srdečně zváni. Pro děti je připravena soutěž o poklad krále Šalomouna.

V pátek 24. června bude poslední dětská mše svatá. Děti ať nakreslí obrázek kadidelnice a loďky. Po mši svaté  bude táborák pro děti.

V neděli 26. června zveme děti z náboženství na společný výlet. Podrobnosti dostanou v náboženství.

Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu v 19:15 na faře sv. Jiří.

Ve středu je uzávěrka časopisu Peregrínek. Svoje příspěvky posílejte paní Leoně Steingartové.