Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 6.3. do 13.3.2022 - 10. týden

neděle 6.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Václava Svobodu, manželku a syna
14:00 Křížová cesta - Modlitby matek
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Josefa Kozla a celou rodinu Kozlovu
pondělí 7.3. pondělí 1. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 8.3. úterý 1. postního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Ludvíka Krejčíře, manželku, syna Petra a jejich rodiče
středa 9.3. středa 1. postního týdne
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 10.3. čtvrtek 1. postního týdne
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Františka Nováka, manželku a celou zemřelou rodinu
pátek 11.3. pátek 1. postního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za rodinu Galkovu,Václavíkovu a Plškovu a za zemřelou paní Veselou
18:15 Křížová cesta - zpěvačky
sobota 12.3. sobota 1. postního týdne
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Zdenku a Antonína Leichmanovy a jejich rodiče
neděle 13.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Miroslava Trenze, manželku a rodiče
14:00 Křížová cesta - manželé
Ořechov - Všech svatých 09:30 Poděkování za prokázaná milosrdenství a dožitá léta

Dne 13. 3. bude sbírka na velká setkání mládeže.

Při sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo v Pršticích 6 000,-, u sv. Jiří 9 931,- a u Všech svatých 11 070,-. Za všechny dary Pán Bůh zaplať. Byly odeslány na účet Charity.