Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 7.11. do 14.11.2021 - 45. týden

neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Alžbětu Šalplachtovou, 2 syny a zemřelou rodinu
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Jaroslava Tolara, manželku a dvoje rodiče a Jiřího Kubištu
pondělí 8.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za farníky
středa 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Peškovu a Kalinovu
čtvrtek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Františka Konečného a dvoje rodiče
pátek 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Stanislava Šenkýře, manželku, Miloslava Žáka a manželku a děti
sobota 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za živou a zemřelou rodinu Slavíkovu a Fantovu
neděle 14.11. 33. neděle v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Emílii Kubíkovou, manžela Františka a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Annu Reiterovu a rodinu Budínovu

Od 1. do 8. listopadu je možné získat odpustky pro duše v očistci po splnění tří podmínek (viz výše) a návštěvě hřbitova s modlitbou za zemřelé.

V neděli 14. listopadu bude v kostele Všech svatých po mši sv. pokřtěna Lola Brigita Olivová.

Zkouška chrámového sboru na vánoce bude v pondělí 8. 11.  na faře u Všech svatých. Ženy se sejdou v 17:15 a muži v 18:00. Prosím o účast a těším se na Vás.

Jana Ryšavá