Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 16.1. do 28.2.2022 - 09. týden

neděle 16.1. 2. neděle v mez.
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Františka Janka, manželku a rodiče Jankovy
pondělí 17.1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
úterý 18.1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za rodiče Fasurovy a dceru Marii
středa 19.1. středa 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Františku a Jaroslava Novákovy
sobota 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 23.1. 3. neděle v mez.
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Miroslava Šenkýře a rodiče
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Dnes mše sv. není
pátek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Josefa Kozla, rodiče Pehalovy a syna
sobota 29.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodinu Bystričanovu,Trenzovu,Zajičovu a Frantovu
pondělí 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 1.2. úterý 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Dnes mše sv. není
čtvrtek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 4.2. pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Hertu a Ludvíka Jankovy a rodiče, rodinu Šmídovu a Minaříkovu
sobota 5.2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 6.2. 5. neděle v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Jana a Anežku Urbanovy a zemřelou rodinu
pondělí 7.2. pondělí 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
středa 9.2. středa 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
Dnes mše sv. není
pátek 11.2. Panny Marie Lurdské
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Václava Pařila,Jiřího Buriana a celou zemřelou rodinu
sobota 12.2. sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13.2. 6. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 14.2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 15.2. úterý 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 16.2. středa 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 17.2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Dnes mše sv. není
pátek 18.2. pátek 6. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Annu a Jiřího Janovských a celé rody
sobota 19.2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20.2. 7. neděle v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za P. Bohuslava Bláhu, Marka Smrže, Ludmilu Smejkalovu a manžela
pondělí 21.2. sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 22.2. svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 23.2. památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24.2. čtvrtek 7. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 25.2. pátek 7. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Františku Trenzovu manžela a celou rodinu
sobota 26.2. sobota 7. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.2. 8. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 28.2. pondělí 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není