Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 5.6. do 12.6.2022 - 23. týden

neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vítězslava Nováka a sourozence
Ořechov - Všech svatých 09:30 Poděkování za společně prožitá léta a za rodiče Pařilovy,Vojtěškovy a vnuka
pondělí 6.6. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 7.6. úterý 10. týdne v mezidobí
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 ( volná intence )
středa 8.6. středa 10. týdne v mezidobí
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za živé a zemřelé farníky
čtvrtek 9.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Václava Krejčíře,manželku a celou zemřelou rodinu
pátek 10.6. pátek 10. týdne v mezidobí
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Marii Trenzovou, manžela a Břetislava Pantůčka
sobota 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za rodiče Dobrovolných a Schreflovy
neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Vladimíra Blaňku a dvoje rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za rodiče Urbanovy,Hrdličkovy a manžele Kšicovy

Dnešní sbírka je věnovaná na charitativní účely.

V pátek proběhne noc kostelů v kostele sv. Jiří program začíná v 17:30 mší svatou.

Zveme na "Den otevřených dveří fary" Přijďte od 16:00 na faru u kostela sv. Jiří. Občerstvení zajištěno.

V pátek v 15:00 bude v kostele Všech svatých pohřeb pana Krola.

Příští neděli bude při mši svaté v 9:30 první svaté přijímání našich dětí.