Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ
od 1.12. do 31.12.2021 - 52. týden

středa 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 2.12. čtvrtek 1. adventního týdne
Ořechov - sv. Jiří 06:30 ( volná intence )
17:30 Za rodiče Gremelovy a Tornajovy
pátek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Dnes mše sv. není
sobota 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za rodiče Kozlíkovy, Huserovy a rodinu Votavovu
neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Annu a Rostislava Pehalovy, dceru, syna a vnučku
pondělí 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Ořechov - sv. Jiří 06:30 ( volná intence )
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za Marii Tůmovou.
čtvrtek 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodiče Schořovy, Dvořákovy, Ivičicovy a Šmídovy
pátek 10.12. Panny Marie Loretánské
Dnes mše sv. není
sobota 11.12. sv. Damasa I., papeže
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Marii a Oldřicha Jelínkovy
neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Pešku a rodiče
pondělí 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
úterý 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 15.12. středa 3. adventního týdne
Ořechov - sv. Jiří 06:30 Za Stanistava Trempla
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00
čtvrtek 16.12. čtvrtek 3. adventního týdne
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Ludmilu a Štěpána Dvořákovy
pátek 17.12. 17. prosince
Dnes mše sv. není
sobota 18.12. 18. prosince
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za rodinu Šeborovu a rodinu Slaných
neděle 19.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Annu Badinovou, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
pondělí 20.12. 20. prosince
Dnes mše sv. není
úterý 21.12. 21. prosince
Dnes mše sv. není
středa 22.12. 22. prosince
Ořechov - sv. Jiří 06:30 ( volná intence )
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 23.12. 23. prosince
Dnes mše sv. není
pátek 24.12. svátek Štědrý den
Ořechov - sv. Jiří 16:00 Za Vlastimila a Jitku Peškovy, rodiče Párovy, Peškovy, Valehrachovy a Zdeňka Sedláka
sobota 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za manžele Rudolfa a Hedviku Zavadilovy
Prštice - sv. Jan Nepomucký 11:00 Za Josefku a Jaromíra Dobrovodských a živou i zemřelou rodinu
neděle 26.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za všechny žijící a zemřelé kněze sloužící v naší farnosti a všechny žijící a zemřelé farníky
Radostice - sv. Šimon a Juda 11:00 Za Jana Kadlece, rodinu Kadlecovu a Hájkovu
pondělí 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.12. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za těžce nemocnou osobu
pátek 31.12. sv. Silvestra I., papeže
Dnes mše sv. není