Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 17.4. do 24.4.2022 - 16. týden

neděle 17.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Jiřího Šalplachtu, bratra, rodiče a duše v očistci
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Janu a Tomáše Pehalovy a děti
Prštice - sv. Jan Nepomucký 11:00 Za Vlastimilu a Jana Urbanovy
pondělí 18.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Blahoslava Trenze a rodiče Františku a Tomáše
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za živou i zemřelou rodinu Lhoteckou i Kafrdovou. Děkuji
Radostice - sv. Šimon a Juda 11:00 Za Ing. Pavla Kiliána a P. Josefa Valeriána
úterý 19.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Ludvíka a Květoslavu Macíčkovy, živou a zemřelou rodinu Bažaličkovu a poděkování za vnoučky
středa 20.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za Marii a Jiřího Švestkovy, živou i zemřelou rodinu Šveskovu a Doležalovu.
čtvrtek 21.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Otu Križaniče a rodiče
pátek 22.4. Pátek velikonočního oktávu
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Oldřicha Paulička a rodiče
sobota 23.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Prštice - sv. Jan Nepomucký 17:30 Za Jiřího Minaříka, rodiče Peškovy, Minaříkovy a Ciznerovy
neděle 24.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Ořechov - sv. Jiří 10:00 Za Jana a Elišku Secovi a dvoje rodiče
15:00 Koncert
Ořechov - Všech svatých 08:00 Za Jana Bukáčka, rodiče a sestru a za Josefa Kováře

Při sbírce potravin na pomoc Ukrajině se shromáždilo 30 banánových krabic potravin a hygienických potřeb. Za všechny dary Pán Bůh zaplať. V pondělí bude materiál přepravován na místo.

V neděli je svátek sv. Jiří, patrona našeho kostela. Mše sv. bude v 10:00 a odpoledne bude v kostele sv. Jiří v 15:00 koncert našich sborů.

V sobotu bude v 11:00 na hřbitově ekumenická modlitba za padlé vojáky 2. světové války a za mír na Ukrajině.