Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 5.12. do 12.12.2021 - 49. týden

neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Annu a Rostislava Pehalovy, dceru, syna a vnučku
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za Michalu Blahýnkovu, Adama Bělu a Karla Plachého
pondělí 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Ořechov - Všech svatých 06:30 Za farníky
středa 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Ořechov - sv. Jiří 06:30 ( volná intence )
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za Marii Tůmovou.
čtvrtek 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za rodiče Schořovy, Dvořákovy, Ivičicovy a Šmídovy
pátek 10.12. Panny Marie Loretánské
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za rodiče Krečmerovy, syna Květoslava a snachu
sobota 11.12. sv. Damasa I., papeže
Ořechov - Všech svatých 07:00 ( volná intence )
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Marii a Oldřicha Jelínkovy
neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Františka Pešku a rodiče
Ořechov - Všech svatých 09:15 Za živé a zemřelé členy Včelařského spolku

V úterý bude adorace v 17:30 u Všech svatých věnovaná modlitbám za synodu. Po adoraci budou následovat debatní skupinky. Zveme k účasti všechny, kdo se chtějí zapojit. Texty k prostudování najdete v Pelegrínku a také na stránkách farnosti.

Roráty u sv. Jiří jsou přesunuty ze čtvrtka na středu.

V pátek budou návštěvy nemocných.

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK