Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OŘECHOV-SV.JIŘÍ, OŘECHOV-VŠECH SVATÝCH
od 20.3. do 27.3.2022 - 12. týden

neděle 20.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Marii a Václava Novákovi a dvoje rodiče
14:00 Křížová cesta - farníci ze Silůvek
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Cyrilku a Josefa Smejkalovy a jejich rodiče
pondělí 21.3. pondělí 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 22.3. úterý 3. postního týdne
Ořechov - Všech svatých 17:30 Adorace
18:00 Za Václava Krečmera,rodiče a manžele Koutných
středa 23.3. středa 3. postního týdne
Radostice - sv. Šimon a Juda 18:00 Za farníky
čtvrtek 24.3. čtvrtek 3. postního týdne
Ořechov - sv. Jiří 17:30 Za Jana Grégra a rodiče Janíčkovi
pátek 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Ořechov - Všech svatých 17:30 Za Marii a Karla Zdražílkovy a rodiče
18:15 Křížová cesta - Modlitby matek
sobota 26.3. sobota 3. postního týdne
Prštice - sv. Jan Nepomucký 16:30 Za Terezii a Jana Schořovy a jejich rodiče
neděle 27.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ
Ořechov - sv. Jiří 08:00 Za Marii Pehalovou, manžela, Viléma Pehala, Kláru Felgenträgerovou a syna
14:00 Křížová cesta - děti
Ořechov - Všech svatých 09:30 Za Václava Pánka a živou a zemřelou rodinu Kovářovu a veškeré příbuzenstvo

Postní duchovní obnova pro naše farnosti bude v pátek, v sobotu a v neděli v rámci modlitebního tridua vedeného společenstvími "Modliteb matek". V pátek bude od 17:30 do 19:00, v sobotu od 8:00 do 10:00 a v neděli od 17:00 do 19:00.

Při sbírce na setkání mládeže se u sv. Jiří vybralo 4 900,- Kč a u Všech svatých 7 400,- Kč. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.