28. neděle v mezidobí - 11.10. 2020

28 Neděle

 v mezidobí

 

11.10.2020

 

 

10.00-10.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

 

19.00 Sedmibolestný růženec

 

 

8.00  Sv. Jiří        Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 

 

Pondělí

 

12.10.2020

 

  Modlitby matek

  9.00 Silůvky - orlovna

14.45  Sv. Jiří - fara

18.15  Všech Sv. – fara

Úterý

 

13.10.2020

 

 

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace

Středa

 

14.10.2020

 

Výuka náboženství

1. třída: 13.00 - 13.45

2. třída:  14.00 - 14.45

3.- 4. třída: 15.00-15.45

 

Modlitby matek

16.00  Všech Sv. - fara

 

Čtvrtek

Sv. Terezie od Ježíše

15.10.2020

 

 

17.00-17.30  Svátost smíření

                      u sv. Jiří

 

 

17.00               Růženec

 

17.30  Sv. Jiří  Mše sv.

 Pátek

Sv. Hedvika

Sv. Markéta  Alacoque

 

16.10.2020

Výuka náboženství

ZŠ Prštice: 13.00-13.45

5.- 6.-7. třída: 16.00-16.45

8.- 9. třída: 18.15-19.00 společenství mládeže

 

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

 

17.15 Korunka

          k Božímu Milosrdenství

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.                                                                                            

 Sobota

 

17.10.2020

 

 

16.00                Růženec

16.30  Prštice   Mše sv.

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.

29 Neděle

 v mezidobí

Misijní neděle

 

18.10.2020

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

 

19.00 Sedmibolestný růženec        

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00-10.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.                

 

 

 

 

Biskup Vojtěch Cikrle:

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na termín, který bude stanoven později.

 

V modlitbě provází a žehná

 

+ Vojtěch

 

Nadále platí:

  • Výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy
  • Pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.