27. neděle v mezidobí - 4.10. 2020

27 Neděle

 v mezidobí

 

4.10.2020

 

 

 

 

 

19.00 Sedmibolestný růženec

 

8.00  Sv. Jiří        Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.

 

10.30  Všech Sv.  Křest děti    

 

Pondělí

 

5.10.2020

Modlitby matek

  9.00 Silůvky - orlovna

14.45  Sv. Jiří - fara

18.15  Všech Sv. – fara

 

 

Úterý

 

6.10.2020

 

 

 

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace

 

 

Středa

Panna Maria Růžencová

7.10.2020

 

 

Modlitby matek

16.00  Všech Sv. - fara

 

 

17.00                   Růženec

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.

Čtvrtek

 

8.10.2020

 

17.00-17.30  Svátost smíření

                      u sv. Jiří

 

 

17.00               Růženec

 

17.30  Sv. Jiří  Mše sv.

 

 Pátek

 

9.10.2020

 

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

17.15 Korunka

          k Božímu Milosrdenství

 

17.30  Všech Sv. Mše sv.

                                                                                           

 Sobota

 

10.10.2020

 

 

 

15.00                   Růženec

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

 

 

16.00                Růženec

16.30  Prštice   Mše sv.

28 Neděle

 v mezidobí

 

11.10.2020

 

 

 

19.00 Sedmibolestný růženec

 

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15   Všech Sv.  Mše sv.                    

 

 

 

Pandemická situace vyžaduje stále nová pravidla. Na základě  mimořádného zasedání omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů.

 

Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo dle sdělení z Prahy odsouhlaseno, že:

Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu, nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).

 

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

 

Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.

 

 

Výuka náboženství začíná ve středu 7.10.2020.

1. třída: 13.00 - 13.45

2. třída:  14.00 - 14.45

3.- 4. třída: 15.00-15.45

 

Výuka náboženství začíná v pátek 9.10.2020

ZŠ Prštice: 13.00-13.45

5.- 6.-7. třída: 16.00-16.45

8.- 9. třída: 18.15-19.00 společenství mládeže